VLADA FBiH Sastanak Vijeća i Udruženja roditelja s poteškoćama u razvoju i vladinih dužnosnika

Izraditi nove ili izmijeniti postojeće zakone

Avaz.ba

Sa sastanka: Razgovori o daljnjim aktivnostima

Foto: Avaz


Predstavnici Vijeća roditelja i Udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju sastali su se danas u Vladi FBiH s ministrom rada i socijalne politike Veskom Drljačom te predstavnicima premijera i Vlade i ministarstava zdravstva, obrazovanja i nauke.

Razgovaralo se o aktivnostima koje je potrebno poduzeti radi realizacije svih zaključaka s ove sjednice o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Zavodu za zabrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.  

Predstavnici Vijeća i Udruženja roditelja upoznati su s već poduzetim aktivnostima Vlade FBiH i resornih ministarstava o ovoj problematici, a postignut je visok stepen saglasnosti da je riječ o složenom procesu u kojem je potrebno izraditi nove ili izmijenjeniti postojeće zakone s tačno definiranim rokovima. Riječ je o Zakonu o inspekcijama FBiH, Zakonu o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, Zakonu o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i Zakonu o socijalnim uslugama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

NA VRH

Podijeli članak na