INTERNACIONALNI KONGRES

Krivić: Škole ne smiju davati prednost obrazovanju nad odgojem djece

Kazao je da se odmah treba početi sa upošljavanjem psihologa u škole KS

Fu. M.

Anis Krivić

Foto: Vlada KS


U Sarajevu se održava 2. internacionalni Kongres dječije i adolescentne psihoterapije pod nazivom "Značaj i mogućnosti psihosocijane podrške u zaštiti djece i mladih, u doba i poslije Covid-19 pandemije".

- Nažalost, cijeli svijet se suočava za krizom izazvanom pandemijom COVID-19 te smo svi danas zabrinuti za zdravlje djece i mladih. Iako su djeca i mladi u manjem riziku od oboljevanja od težih posljedica COVID-19, ipak su zbog promjene načina života, smanjene interakcije sa vršnjacima, specifičnog načina realizacije nastave te nedovoljno razvijenih mehanizama suočavanja sa stresom ranjiva skupina koja je izložena brojnim rizicima koji mogu ugroziti njihovo mentalno zdravlje - istakao je ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić.

- Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo finansijski je podržalo učešće kolega i kolegica na navedenom Kongresu koji za cilj ima pružanje podrške profesionalcima koji brinu o mentalnom zdravlju i blagostanju djece i mladih. Naše društvo mora podjednako brinuti i podržavati fizički i psihički razvoj učenika. Također, škole kao odgojno-obrazovne ustanove ne smiju davati prednost obrazovanju nad odgojem djece i mladih - rekao je Krivić.

Dodao je da se odmah treba početi sa upošljavanjem psihologa u škole KS.

- Kao ministar obrazovanja smatram da je neophodno odmah početi sa procesom zapošljavanja psihologa u svim osnovnim i srednjim školama, jer psihosocijalnu podršku treba osigurati djeci, roditeljima, ali i nastavnicima koji su kontinuirano izloženi profesionalnom stresu. Vjerujem da će zaključci 2. internacionalnog Kongresa dječije i adolescentne psihoterapije doprinijeti osnaživanju profesionalaca prilikom pružanja stručne podrške djeci i mladima - dadao je Krivić.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na