SARADNJA SA USAID-OM

Novim informacijskim sistemom pravi se pomak ka transparentnijim javnim nabavkama

Kroz obuku i trening, predstavnici odabranih organizacija civilnog društva sudjelovat će u novom modulu za efikasnije uključivanje građanskih nadzornika za praćenje postupaka

A. K.

Potpisan Memorandum o razumijevanju

Foto: USAID


Novi informacijski sistem za centralizovane javne nabavke, zajedno s modulom za efikasan monitoring javnih nabavki i bazom potvrda o realizovanim ugovorima ponuđača, uskoro će biti dostupan Agenciji za javne nabave BiH.

Ovo će biti rezultat Memoranduma o razumijevanju potpisanog između v.d. direktora Misije USAID-a u BiH, Roberta Lopeza, i direktora Agencije za javne nabavke BiH, Tarika Rahića.

Ističući USAID-ovu posvećenost povećanju transparentnosti i efikasnosti, Lopez je najavio saradnju.

- Kroz digitalizaciju, putem USAID-ovog projekata E-uprave, radit ćemo na razvoju informacione i komunikacijske tehnologije za centralizirane javne nabavke i podržat ćemo četiri kantonalne vlasti - Sarajevski, Zeničko-dobojski, Tuzlanski i Bosansko-podrinjski kanton - u uspostavljanju centralnih nabavnih organa. Uz to, uspostavit ćemo novi modul za pregled izvršenih ugovora dobavljača kroz bazu potvrda o izvršenim ugovorima. Ovo će po prvi put omogućiti transparentnost i dosljednost u prethodno izvršenim ugovorima kao značajan segment postupka kvalifikacije. USAID-ov projekat E-uprave sarađuje sa Transparency International na osnaživanju odabranih organizacija civilnog društva u BiH da aktivno vrše monitoring postupaka javnih nabavki. Kroz obuku i trening, predstavnici odabranih organizacija civilnog društva sudjelovat će u novom modulu za efikasnije uključivanje građanskih nadzornika za praćenje postupaka javnih nabavki - rekao je.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH, Tarik Rahić, je izjavio da će "informacijski sistem za centralizirane javne nabavke predstavljati značajan iskorak u oblasti javnih nabavki u BiH i radu centralnih nabavnih organa".

Dodatno, Direktiva 2014/24/EU o javnim nabavkama zahtijeva korišćenje elektronskog sistema komunikacije u procedurama centralizovanih javnih nabavki, a koje provode centralni nabavni organi.

- Očekujemo da će uskoro veći broj administrativnih nivoa pristupiti uspostavi centralnih nabavnih tijela s ciljem povećanja administrativne efikasnost, stručnosti te, u konačnici, uštede vremena i javnog novca, pri čemu će im biti dostupan informacijski sistem za provođenje centralizovanih javnih nabavki - naglasio je Rahić.

Više o temi Agencija za javne nabavke BiH

NA VRH

Podijeli članak na