ZENICA Intenzivirani radovi u Drivuši

Saobraćaj preko novog mosta već u oktobru

Očekuje se bolja uvezanost južnih naselja oko grada s centrom

D. Pašalić
27.08.2019 18:06

Okončanjem projekta bit će smanjene gužve na ulazu u grad

Foto: D. Pašalić

Krajem oktobra prvi automobili trebali bi saobraćati novim mostom u Drivuši, koji će doprinijeti boljoj saobraćajnoj uvezanosti južnih naselja oko grada s centrom, smanjenju gužve na ulazima u grad i boljoj uvezanosti industrijskih kapaciteta u poslovnim zonama Raspotočje, Drivuša i Janjići.

Uslijedilo je to nakon dugotrajnih pregovora i izmještanja dalekovoda, usaglašavanja imovinskopravnih odnosa, te određenih izmjena projektne dokumentacije, što su bili glavni kočničari radova.

Prema riječima Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice, dvije godine se čekalo na izmještanje dalekovoda.

- Dalekovod koji povezuje Zenicu s Busovačom je direktno doticao gazište mosta i nisu se mogla saliti još dva stuba. Dvije godine se čekalo da se dalekovod izmjesti, što se konačno desilo - kaže Kasumović, dodajući da su radovi sada intenzivirani.

Po uzoru na Zapad, zahtijevao je da se stavi podzemni dalekovod, kojeg nema u BiH, i bilo ga je potrebno posebno naručiti.Ističe da je izmještanje dalekovoda koštalo 1,3 miliona maraka, a da Grad Zenica nije platio nijednu marku.Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 5.500.000 maraka.

Preprojektiran kružni tok na M-17U međuvremenu su preprojektirali i kružni tok na putu M-17, koji će imati pet uključenja.- Radi se o uključenjima za Zenicu, Busovaču, na autoput A1, most Drivuša i jedan da spojimo Perin Han i ulicu Bistua Nuova – ističe Kasumović, dodajući da most predstavlja i spajanje sa glavnom gradskom magistralom.

  • Kasumović: Položeni kablovi
    Kasumović: Položeni kablovi Foto: Arhiv

Tagovi

Zenica Drivuša

Komentari

NA VRH