DIREKTOR SIPA-e

Darko Ćulum za "Avaz": Ilegalne migracije su sigurnosni izazov

Imamo ljudske i materijalno-tehničke kapacitete koji mogu odgovoriti najsloženijim izazovima, ali može bolje, kaže Ćulum

Piše: M. Aščić / Avaz.ba

Ćulum: Prioriret borba protiv korupcije

Foto: Avaz


Državna agencije za istrage i zaštitu (SIPA) ima ljudske i materijalno-tehničke kapacitete koji mogu odgovoriti najsloženijim sigurnosnim izazovima, međutim, uvijek može bolje. Kaže ovo u razgovoru za “Dnevni avaz” Darko Ćulum, direktor ove državne policijske agencije.

Pranje novca

Ćulum, iskusni policajac sa 30 godina staža u službi, na ovu poziciju je imenovan prije dva mjeseca. Kako nam je rekao, ta dva mjeseca proveo je, uglavnom, upoznajući se s predmetima na kojima radi Državna agencija za istrage i zaštitu.

- Prioriteti rada SIPA-e bit će borba protiv terorizma kao globalne prijetnje koja ne poznaje granice i najvećeg bezbjednosnog izazova današnjice, te svih vidova organizovanog kriminala, s akcentom na korupciju, pranje novca, trgovinu i krijumčarenje ljudi, koji su brana napretku društva, prije svega EU integracijama – istakao je.

  • Ćulum: Prioriret borba protiv korupcije

    Ćulum: Prioriret borba protiv korupcije

    Foto: Avaz


Kako je rekao, trudit će se da rezultate SIPA-e u narednom periodu podigne na još viši nivo, s namjerom da budemo pozicionirani i prepoznatljivi u međunarodnoj i međuagencijskoj saradnji.

Imajući u vidu posljednja dešavanja u BiH i svijetu, kako kaže, insistirat će na intenziviranju saradnje između sigurnosnih struktura u BiH na svim nivoima, kako bi se zajednički odgovorilo na najsloženije sigurnosne izazove, kao što je aktuelno pitanje u vezi s ilegalnim migracijama, s posebnim akcentom na proaktivno djelovanje.

- Ovo potvrđuju moji svakodnevni sastanci s predstavnicima pravosudnih i policijskih institucija u BiH – kaže Ćulum.

Sve po zakonu

Poručuje da će posao koji obavlja raditi profesionalno i časno, u skladu sa zakonom i profesionalnim kodeksom, što očekuje od svih službenika SIPA-e.

- To znači da će SIPA, sa mnom na čelu, sigurno postupati profesionalno i zakonito te prema svima jednako. Mi ćemo svaki posao u konkretnom predmetu obaviti profesionalno i do kraja. Nikada ne postupamo prema građanima na osnovu njihovog opredjeljenja, odnosno njihove nacionalne, vjerske, jezičke ili druge opredijeljenosti – istakao je Ćulum.

Zaposliti mladi kadar

- Jedan od prioriteta u radu bit će, svakako, podmlađivanje policijskog kadra zapošljavanjem obrazovanih mladih ljudi – kadeta, koji će nakon pohađanja adekvatne obuke biti osposobljeni da odgovore potrebama i zahtjevima poslova koje će obavljati. Također, materijalno-tehničko opremanje Agencije vrlo je važan segment za efikasno obavljanje poslova i zadataka i predstavlja jedan od preduslova za efikasno provođenje istraga na terenu - smatra Ćulum.

Više o temi

ĆULUM I ŠINKOVEC
Direktoru SIPA-e uručeno priznanje MUP-a Slovenije
NA VRH