DOGOVORI Predstavljene mjere na kojima počiva nova većina

Pročitajte dokument koji su potpisali predstavnici šest stranaka u Sarajevu

Stranke potpisnice čvrsto su usmjerene ka kreiranju ugodnog političkog ambijenta

O.K.
04.12.2018 14:36

Sa današnjeg sastanka

Foto: S. Saletović

Šest stranaka potpisalo je na današnjem sastanku sporazum koji je zasnovan na principima i mjerama kojima bi u periodu 2018. - 2022. unaprijedili kvalitet života građana Kantona Sarajevo.

Ovaj dokument postavlja suštinski okvir saradnje između stranaka potpisnica i postavlja temelje vizije Sarajeva, kao istinskog glavnog grada Bosne i Hercegovine, građanskih vrijednosti i multietničkih temelja, s modernom, efikasnom i transparentnom upravom, uz osnovnu pretpostavku da građani Kantona Sarajevo zaslužuju sigurno i kvalitetno životno okruženje kao optimalan ambijent za ostvarenje vlastitih potencijala i ambicija. 

Stranke potpisnice čvrsto su usmjerene ka kreiranju političkog ambijenta i kulture upravljanja zasnovane na temeljima dobre uprave po principima Evropske Unije, principima stručnosti, jednakih šansi i inkluzivnosti, te potpune implementacije građanskih prava, koja pravno podrazumijevaju i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine.

Na osnovu pregovora o principima i mjerama zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo, pregovarački timovi Naše stranke, Naroda i pravde, Socijaldemokratske partije, Saveza za bolju budućnost, Demokratske fronte i Nezavisne bosanskohercegovačke liste saglasno utvrđuju Sporazum, stoji na početku ovog dokumenta.

Cijeli dokument pročitajte u privitku ispod.
NA VRH