PRETHODNA GODINA

Iz Općine Bosanski Petrovac za "Avaz": Realizirali smo brojne projekte

U tom pravcu potrebno je nastaviti sa započetim aktivnostima i raspoložive potencijale pretočiti u odgovarajuće projekte, navode iz Općine

Općina Bosanski Petrovac. Općina Bosanski Petrovac

4.2.2023

Općina Bosanski Petrovac je u toku prethodne kalendarske godine realizovala brojne aktivnosti planirane Planom implementacije za navedenu godinu.

Kako je rečeno za portal „Avaza“ u okviru strateškog cilja "Podignut stepen ekonomskog razvoja koji je zasnovan na znanju, inovacijama i održivom korištenju prirodnih resursa i provedbenim mjerama.

Poljoprivreda prioritet

Kako navode prioritet je bio razvoj poljoprivrede, a mjera unaprijediti održivost poljoprivrednih gazdinstava i povećati prihode u poljoprivredi. Realizirane su subvencije u poljoprivredi i veterinarstvu.

U okviru mjere uspostavljanje održivog korištenja poljoprivrednog zemljišta i prirodnih poljoprivrednih resursa izvršeno je sufinansiranje izvještajno-prognozne službe Poljoprivrednog zavoda USK-a s ciljem saradnje, te je realiziran projekat „Unaprijeđenje uslova rada gradske tržnice“.

- U okviru istog cilja kroz prioritet izgradnja podsticajnog poduzetničkog i investicijskog okruženja i mjeru unaprijeđenje poslovne infrastrukture i promocija općine za privlačenje novih investicija, počela je realizacija projekta izgradnje fekalnog kolektora za potrebe poslovne zone „Gorinčani“ i završena je prva faza. Završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete na kružnom toku-industrijska zona u skladu sa urađenom projektno-tehničkom dokumentacijom. Kontinuirano su realizirane planirane aktivnosti koje se odnose na obilježavanje petrovačkih manifestacija u sklopu prioriteta efektuiranje turističkih potencijala na području općine i mjere promocije turističke i kulturne ponude općine Bosanski Petrovac – navode iz Općine za portal „Avaza“.

Turistička infrastruktura

Na pitanje koji projekti su u planu, pomenuli su i unaprijeđenje turističke infrastrukture u općini Bosanski Petrovac, gdje su u toku pripremne aktivnosti na izradi glavnog projekta istraživačko i konzervatorsko-restauratorski radovi i radovi na tekućem održavanju Starog grada Bjelaj te kroz projekat RAG-Vaša karta za svijet poduzetništva u saradnji sa općinama Petrovac-Drinić i Ribnik nastoje se animirati svi zainetresovani potencijalni korisnici projekta za registraciju i osnivanje obrta u području poljoprivrde, agroturizma i kućne radinosti što bi kako kažu doprinjelo ostavrivanju mjere uvezivanje smještajnih kapaciteta na teritoriji općine u funkciji razvoja cjelokupne turističke ponude.

- U okviru poboljšanja kvaliteta života stanovnika, prioritet je i proširenje obrazovnih, kulturnih i sportskih sadržaja koji se ogledaju kroz implementaciju mjere razvoj kulture i sporta, pri čemu su realizirane sljedeće aktivnosti sanacija „Spomen-muzeja Jovan Bjelić“, transfer za sportski savez i NK Mladost . Također putem projekta „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u BiH“ pristupilo se izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju stadiona NK Mladost – navode iz Općine.

Razvoj obrazovanja

Pomenuli su i podrška razvoju obrazovanja i aktivnostima djece i mladih, realizirane su aktivnosti novčane podrške studentima, prijevoz učenika, projekat Omladinske banke, te transfer obrazovnim ustanovama i vijeću mladih i nabavka školskih torbi i pribora za prvačiće i osnivanje nove vrtićke grupe.

Jedan od prioriteta je i izgradnja komunalne infrastrukture i unaprijeđenje kvaliteta i efikasnosti javnih usluga kroz mjeru izgradnje putne infrastrukture pri čemu su realizirani projekti asfaltiranja puteva po programu kredita razvojne banke te asfaltiranju makadamskih puteva čije su sufinansiranje omogućili različiti donatori, kao i kontinuirani poslovi službe u zimskom i ljetnom održavanju putnih pravaca na području općine Bosanski Petrovac.

Kroz mjeru elektrifikacije ruralnih područja, realizirane su aktivnosti na izgradnji i održavanju javne rasvjete. Kroz mjeru unaprijeđenja vodovodne infrastrukture i vodosnabdijevanja stanovništva na području općine, u toku je izrada elaborata vodozaštitne zone Sanica te je u toku izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vodovodne mreže za naselje Revenik-MZ Kolunić, kao i izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojnog voda centralnog vodovodnog sistema na lokalni vodovod Bjelaj sa postojeće lokacije u Bjelajskom Vagancu-MZ Bjelaj.

Kako navode, kroz mjeru unaprijeđenja rada u organima uprave realizirane su aktivnosti na stručnom usavršavanju, nabavci opreme, kao i tehnička pomoći općinskoj administraciji za unaprijeđenje lokalne uprave u sklopu MEG projekta.

Socijalna zaštita

- Prioritet podizanje nivoa socijalne inkluzije kroz mjeru proširenje kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite na području općine, realizirane su aktivnosti progam kućne njege, program socijalne – pomoći, te transfer za prijevoz socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Također putem projekta jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u BiH pristupilo se izradi projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Centra za socijalni rad u Bosanskom Petrovcu kroz mjeru pomoć ugroženim kategorijama stanovništva kroz jačanje saradnje sa mjesnim zajednicama i NVO sektorom, implementirani su tekući transferi za neprofitne organizacije i vjerske zajednice, urađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrade CK-a – navode iz Općine.

Osim ovih, realiziran je projekat čišćenja i ređenja vodotokova u MZ Kolunić i jezera Pećina u MZ Rašinovac, a kroz unaprijeđenje Civilne zaštite na području općine Bosanski Petrovac.

Psi lutalice

Kroz mjeru rješavanje problema pasa lutalica subvencionirale su se aktivnosti veterinarske stanice za rješavanje problema pasa lutalica.

Kako navode iz Općine, osigurano je održivo upravljanje okolišem i prirodnim resursima, a prioritet je efikasnije upravljane otpadom i otpadnim vodama kroz mjeru zbrinjavanja komunalnog otpada projekat „Let s doit“ u, te dovođenje vode na deponiju Vaganac.

- Kroz mjeru unaprijeđenja odvodnje fekalnih voda na području općine Bosanski Petrovac realizuju se aktivnosti na izgradnji PPOV-a, izgradnja sekundarnih vodova u istočnom dijelu F1 i F2., te izgradnja sekundarnih vodova prema stočnoj pijaci. Na taj način želi se smanjiti emisije CO2 i upotrebe fosilnih goriva, Mjera 3.2.1. Energetska efikasnost i promocija obnovljivi izvori energije. Urađen je energetski audit za zgradu općine – ističu iz Općine.

Osnovne i dopunske djelatnosti

Pored navedenog kontinuirano su putem službi izvršavani poslovi osnovne i dopunske djelatnosti iz okvira nadležnosti općine. Potpisani su Ugovori za zimsko i ljetno održavanje puteva, održavane javne rasvjete, uređenje javnih površina, stipendiranje studenta, odluke o sufinansiranju prijevoza učenika, socijalna davanja u vidu jednokratnih novčani pomoći, pomoć porodiljama, te ostali redovni poslovi koji su u nadležnosti rada organa uprave po tekućim pitanjima.

Značajni prirodni resursi

Općina Bosanski Petrovac je područje sa značajnim prirodnim resursima, prije svega šumom i velikim površinama pogodnim za ispašu stoke, povoljnim klimatskim karakteristikama (koncentracija ozona na Oštrelju i veliki broj sunčanih dana) te bogatim kulturno-historijskim naslijeđem.

Negativan prirodan priraštaj, kao i odlazak stanovništva sa područja općine, ukazuju na potrebu osmišljavanja strateških intervencija koje će za cilj imati unaprijeđenje uslova i kvaliteta života te stvaranje prilika za zapošljavanje kako bi se potakao ostanak stanovištva, doprinijelo osnivanju novih porodica i ublažio negativan prirodni priraštaj.

Kako bi se osiguralo privlačenje novih investitora u budućem periodu, kao i ostanak postojećih, neophodno je planiranje i implementacija strateških intervencija i mjera ka onim područjima gdje postoje izražene komparativne prednosti i interes za proizvodnju proizvoda više dodatne vrijednosti i zapošljavanje kao što su drvoprerada, turizam i poljoprivreda.

Ulaganja na području općine

- U narednom periodu najznačajniji dio ulaganja na području općine Bosanski Petrovac će se odnositi na izgradnju i uređenje komunalne infrastrukutre, asfaltiranju puteva, rješavanju problema pasa lutalica, izgradnja zgrade Centra za socijalni rad, sanaciji zgrade Spomen- muzej Jovan Bijelić kao i na drugim lokalitetima gdje postoje vrijedne kulturno-historijske znamenitosti, podrška razvoju poljoprivredne proizvodnje u pogledu zaštite okoliša I očuvanja raznolikosti flore i faune lokalnog područja nameće se potreba rješavanja problema upravljanja otpadom u narednom periodu. Općina Bosanski Petrovac ima jedinstvenu poziciju kada je u pitanju energetska efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije, naročito energije sunca i vjetra. U tom pravcu potrebno je nastaviti sa započetim aktivnostima i raspoložive potencijale pretočiti u odgovarajuće projekte koji će biti privlačni za investicije u domenu alternativnih energetskih izvora – kazali su iz Općine Bosanski Petrovac za „Avaz“.

Općina Bosanski Petrovac pripremila je Plan zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu. Budžetom općine za 2023 godinu planirana su sredstva u iznosu 499.959,48 KM za Plan zajedničke potrošnje.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.