KONFERENCIJE Borba protiv korupcije zadatak domaćih organa vlasti, a ne međunarodne zajednice

Berton: Korupcija je prijetnja dugoročnoj stabilnosti BiH

Fena

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ambasada Italije u Sarajevu organizirali su konferenciju „Uloga parlamenta i tijela vlasti u borbi protiv korupcije u BiH“, na kojoj je razgovarano o saradnji između zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, standardima u borbi protiv korupcije, krivičnom zakonodavstvu i zaštiti osoba koja prijavljuju korupciju.

Šef Misije OSCE-a u BiH Brus Berton (Bruce) ističe da je Misija u skladu s Reformskom agendom BiH pojačala aktivnosti na polju borbe protiv korupcije te da je glavni partner Misije OSCE-a na ovom polju Državna agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK).

Berton naglašava da jedan od projekata na kojima Misija radi ima za cilj poboljšanje saradnje između antikorupcijskih timova i zakonodavnih i izvršnih organa na svim nivoima te dodaje da korupcija prijeti političkoj stabilnosti u BiH.

- Korupcija je prijetnja dugoročnoj stabilnosti BiH. Radit ćemo na ovom problemu u saradnji s italijanskim prijateljima, ali i svim drugim akterima koji su zainteresirani da iskorijene ovaj problem u BiH. Znamo da se radi o dugoročnom procesu, ali nadamo se da ćemo uz podršku uspjeti u našem cilju – rekao je Berton.

Dodaje da u BiH korupcija prožima sve nivoe društva te da niko nije izuzet, ni politika, pravosuđe, ni privatni subjekti.

Savjetnik za borbu protiv korupcije u okviru italijanskog predsjedavanja OSCE-om Alfredo Konte (Conte) svjestan je da je borba protiv korupcije veoma važan politički cilj u BiH te jedna od ključnih pretpostavki za kretanje BiH prema Evropskoj uniji.

- Borba protiv korupcije je izuzetno važna za Italiju, koja predsjedava OSCE-om. Vjerujemo da se možemo boriti protiv ove pošasti samo kroz saradnju svih organa vlasti i organa vlasti s civilnim društvom. Znamo da je mnogo urađeno na lokalnom, entitetskom i državnom nivou, ali još mnogo toga se može uraditi – izjavio je Konte.

Dodaje da će nakon konferencije imati sastanak s kolegijem Parlamentarne skupštine BiH, gdje će ponovo potvrditi podršku i tražiti načine za još bolju saradnju.  

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Hasim Šabotić ističe da je Agencija u saradnji s Misijom OSCE-a i Ambasadom Italije od februara obišla pet bh. gradova i održala sastanke s predstavnicima zakonodavne vlasti i tijela za borbu protiv korupcije.

- S njima smo razgovarali o problemima s kojima se susrećemo te kako i šta uraditi kada je u pitanju borba protiv korupcije u BiH. Razgovarali smo kako tijela za borbu protiv korupcije na nižim nivoima vlasti učiniti efikasnim. Očekujem da u skorije vrijeme uspostavimo profesionalno tijelo za borbu protiv korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu i u Distriktu Brčko – objasnio je Šabotić.

Dodaje da na današnjoj konferenciji treba definirati gdje je BiH po pitanju korupcije i šta je potrebno dalje raditi te da je borba protiv korupcije zadatak domaćih organa vlasti, a ne međunarodne zajednice.

NA VRH

Podijeli članak na