SAOPĆENJE Oglasilo se Federalno ministarstvo zdravstva

Nove naredbe prema kriznim štabovima zbog koronavirusa

Podsjećamo da na području Federacije BiH nije registriran nijedan potvrđen slučaj bolesti od koronavirusa

Piše: Avaz.ba

Federalno ministarstvo zdravstva izdalo saopćenje

Foto: Avaz


Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je novu naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva. Naime, kako navode u svom saopćenju, na ovu odluku su se odlučili prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji u svijetu, ali i u BiH te, kako kažu, uzimaju u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja kada je riječ o širenju koronavirusa

- Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području kantona. Preporučuje se da se ne održavaju javni skupovi na području Federacije BiH i kantona. Pod javnim skupom smatra se svako organizirano okupljanje građana koje se održava na za to prikladnom prostoru sukladno propisima o javnom okupljanju. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza. 

Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da preskoče rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije ljekara kontaktirati telefonom, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet - navode u svom saopćenju.

  • U Federaciji nema oboljelih

    U Federaciji nema oboljelih

    Foto: Ilustracija


Zdravstvene službe

Između ostalog, navodi se da se nalaže kantonalnim kriznim štabovima da u zdravstvenim ustanovama na području kantona obustave redovite specijalističko-konzultativne preglede, a neophodne specijalističko-konsultativne preglede, obavljati po procjeni specijaliste.

- Navedene mjere, odnosno preporuke se izdaju u cilju zaštite zdravlja najranjivije populacije u zajednici, a prema dosadašnjim dostupnim podacima, to su osobe starije dobi i osobe s hroničnim oboljenjima, te izbjegavanje događaja koji bi doveli do ubrzanog širenja infekcije, kao što su epidemije u zdravstvenoj ustanovi i veći javni događaji, naročito s međunarodnim učešćem. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva poziva sve građane Federacije BiH na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove - napisano je u saopćenju.

Pojašnjavaju da je najučnikovitiji način da zaštitite sebe i druge jeste da se pridržavaju već ranije napomenutih mjera predostrožnosti.

- Često i temeljito prati ruke sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola. Držite distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju i kišu ili imaju povišenu temperaturu. Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta rukama. Prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutrašnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke. Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili daljnje instrukcije - kazao je Zlatan Peršić, portparol Federalnog ministarstva zdravstva.

Podsjećamo da na području Federacije BiH nije registriran nijedan potvrđen slučaj bolesti od koronavirusa, a nadležne zdravstvene službe prate situaciju i provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora. 

NA VRH

Komentari