CIK BiH

Nova Naredba Centralne izborne komisije BiH

Ponovna brojanja po navedenoj Naredbi će početi danas u popodnevnim satima u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu

A. Ka.

Ponovno brojanje glasačkih listića

Foto: Ilustracija


Centralna izborna komisija BiH je danas na 98. hitnoj sjednici, u nastavku razmatranja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića, donijela Naredbu (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima iz pet osnovnih izbornih jedinica: Osmaci, Brčko Distrikt BiH, Srebrenik, Novo Sarajevo i Živinice. 

Ponovna brojanja po navedenoj Naredbi će početi danas u popodnevnim satima u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), a u skladu sa dinamikom brojanja glasačkih listića iz prethodnih naredbi.

Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.

Više o:

CIK BiH Izbori
NA VRH

Podijeli članak na