U smrt za laž

Komentar dana

Goran MRKIĆ
14.08.2014 06:00


Emrah Fojnica (23) iz Zenice posljednji je mladić iz BiH koji je poginuo na ratištu u stranim zemljama vjerujući u lažna obećanja i boreći se za tuđe ciljeve.

S problemom džihadista koji idu ratovati u tuđe avlije u regionu, osim BiH, suočile su se i druge zemlje - Makedonija, Albanija, Kosovo i Srbija.

No, BiH je prva u regionu prepoznala ovu prijetnju pa je, na inicijativu lidera SBB-a Fahrudina Radončića, usvojila izmjene Krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje odlazak bh. građana na strana ratišta te sankcioniraju oni koji vrbuju građane BiH za ratovanje u stranoj zemlji.

Fojnica je bio samo jedan od više hiljada mladih ljudi iz Evrope i svijeta koji odlaze na strana ratišta, u posljednje vrijeme najviše u Siriju, Irak i Ukrajinu. Ovaj problem sve je teži pa ga je, primjerice, Francuska proglasila jednom od najvećih opasnosti po svoju nacionalnu sigurnost!

Razlog zabrinutosti većine zemalja zbog odlaska njihovih državljana na strana ratišta je što oni po povratku kući postaju "tempirane bombe". I kao takvi velika prijetnja sigurnosti na domaćem planu.

Ovi mladi ljudi, uglavnom iz ranjivih, socijalno marginaliziranih kategorija, najčešće bivaju obmanuti obećanjima da idu u "sveti rat".

A, zapravo, stalno treba isticati činjenicu da oni ratuju za sumnjive ciljeve grupa i pojedinaca, a u nekim slučajevima postaju topovsko meso terorističkih organizacija. Kakav je rat zloglasne Islamske države Iraka i Levanta (ISIL) nego teroristički!

NA VRH