Direktor EPBiH imenovan u Povjereništvo SDA Tuzla

Jašarević u očitom sukobu interesa!

M. Aš
13.02.2018 17:34

Bajazit Jašarević, generalni direktor državne kompanije „Elektroprivreda BiH“, izabran je prije nekoliko dana za člana Povjereništva Gradskog odbora (GO) SDA Tuzla, što je zvanično objavljeno i na stranici ove stranke, uz fotografije i ostalih članova!

Jašarevićev izbor u Povjereništvo Gradskog odbora SDA Tuzla, koji je odobrilo i Predsjedništvo SDA, očit je primjer sukoba interesa i svjesno i direktno kršenje odredbe zakona kojima se zabranjuje obavljanje bilo kakvih stranačkih funkcija osobama koje se nalaze na rukovodećim pozicijama u javnim preduzećima.

Jašarević je imenovan u Povjereništvo iako je prilikom izbora za generalnog direktora EPBiH morao priložiti ovjerenu izjavu da ne obavlja bilo kakvu stranačku funkciju, što je bio i uvjet da bude potvrđen od Vlade FBiH.

Zvaničan konkurs za generalnog direktora i izvršne direktore u EPBiH objavljen je 19. novembra 2015. godine i u njemu je jasno navedeno da kandidati moraju ispuniti, između ostalih, i uvjet da nisu na funkciji u političkoj stranci.

Jašarević, kao i SDA Tuzla, iako su upoznati s konkursom, na krajnje perfidan način zaobišli su odredbe zakona koje ukazuju na nespojivost javne funkcije sa stranačkom.

NA VRH