Dženad Grošo novi glavni zapovjednik Sudske policije FBiH

Avaz.ba
22.02.2018 17:34

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je u skladu sa svojim ovlaštenjima proisteklim iz Ustava Federacije BiH i Zakona o sudskoj policiji Federacije BiH, a u postupku implementacije odredbi nove Uredbe o činovima službenika sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Sudskoj policiji Federacije BiH, dana 21. februara 2018. donio odluku da se Dženad Grošo imenuje, odnosno rasporedi na dužnost glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju Sudske policije FBiH.

Raniji glavni zapovjednik Edin Vehabović, koji je dužnost glavnog zapovjednika obavljao prethodnih 11 godina je odlukom predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH preraspoređen na radno mjesto pomoćnika glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH za operacije, sigurnost i operativno dežurstvo, na kojoj poziciji će shodno novoj sistematizaciji radnih mjesta u Sudskoj policiji zamjenjivati glavnog zapovjednika.

Dženad Grošo je rođen 1979. u Kiseljaku. Nakon završene osnovne škole upisuje Srednju policijsku školu u Sarajevu gdje je nakon četverogodišnjeg školovanja stekao zvanje „Policajac tehničar za poslove bezbjednosti“, dok je kasnija zvanja „Pravnik“, „Diplomirani pravnik“ i „Magistar prava“ stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također, ima položen pravosudni ispit.

U Sudskoj policiji Federacije BiH je zaposlen od samog osnivanja iste službe, tj. više od 19 godina, a tokom svoje radne karijere je obavljao sljedeće dužnosti: sudski policajac u Odjeljenju sudske policija sudova Kantona Sarajevo, zamjenik zapovjednika u Odjeljenju sudske policija sudova Kantona Sarajevo, komandir Odjeljenja sudske policije u Vrhovnom sudu Federacije BiH, zapovjednik Odjeljenja sudske policije sudova Federacije BiH i Interventno-operativne jedinice Sudske policije Federacije BiH, pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH za operacije i sigurnost, te u zadnjem periodu dužnost zamjenika glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH.

Dugogodišnji je član Radne grupe Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za sigurnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini, na Listi je stalnih edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH za krivično pravnu oblast. 

Autor je ili koautor više objavljenih stručnih radova vezanih za sigurnost i zaštitu pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, zaštitu svjedoka, kao i pravne i provedbene aspekte postupanja Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u izvršenju odluka o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. 

Pohađao je više osnovnih i naprednih obuka iz oblasti rada policije i rukovođenja u policiji, te je bio učesnik na više stručnih izlaganja, okruglih stolova, seminara i radionica organizovanih u zemlji i inostranstvu.

Oženjen je i otac dvoje djece.

NA VRH