TVINING PROJEKT Međunarodni eksperti iz Austrije predstavili kompleksan primjer istrage o pranju novca

Evropska unija pomaže BiH u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Avaz.ba
06.06.2018 15:17

Više od 20 predstavnika policijskih agencija, sudova i tužilaštava učestvovalo je 4. i 5. juna u Sarajevu u dvodnevnoj obuci o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Obuka koja je organizirana u okviru tvining projekta Evropske unije ''Borba protiv pranja novca'' bila je prilika za učesnike da razmijene iskustva i nauče na koji način identificirati i kontrolirati pranje novca i finansiranje terorizma u skladu sa evropskim standardima.

Šef Odjela za vladavinu prava u Uredu specijalnog predstavnika EU u BiH Ričard Vud (Richard Wood) je rekao da je BiH do sada postigla dobre rezultate, ali je istaknuo da je neophodno zajedničkim snagama nastaviti sa radom u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Naglasio je da će EU nastaviti pomogati BiH u tom smjeru.

- Ovaj tvining projekt će povećati nadležnost institucija BiH kako bi se efikasnije borili protiv pranja novca do nivoa koja je potrebna za pristupanje EU. Projekt će pomoći u poboljšanju zakonodavstva, kapaciteta i vještina relevantnih tijela, institucija i agencija, te ojačati saradnju i koordinaciju finansijskih istražnih jedinica i svih odgovarajućih agencija za provedbu zakona - rekao je Vud.

Sudija Okružnog suda u Beču Helmut Vaihhart (Weichhart) je rekao da će ovaj tvining projekt pomoći da svi uključeni akteri uvide svoju uloga u aktivnostima na sprečavanju pranja novca, kao i identificirati i definirati probleme u svakodnevnom radu između tužilaštva, istražitelja i sudija.

- Rezultat mješovite radionice će biti izrada adekvatnog programa obuke kroz kreiranje materijala za obuku i budućih profila trenera, a koji bi integrirali ovaj program obuke u postojeće strukture za obuku - rekao je Vaihhart.

Tokom obuke međunarodni eksperti iz Austrije su predstavili kompleksan primjer istrage pranja novca izvršenog preko banke u iznosu od četiri miliona eura, a koja je završena pravosnažnom presudom i oduzimanjem imovine.

Konačni cilj obuke je jačanje sposobnosti agencija za provedbu zakona i tužilaca u otkrivanju i procesuiranju slučajeva pranja novca/finansiranja terorizma kao i da razgovaraju o učinkovitim mehanizmima za oduzimanje nelegalno stečene imovine. Ovo je prva u nizu zajedničkih obuka.

Tvining projekt ''Borba protiv pranja novca'' finansira Evropska unija u iznosu od dva miliona eura, a provode austrijsko-slovenački konzorcij. Korisnici ovog projekta su Ministarstvo sigurnosti BiH i sve agencije za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini.

NA VRH