BIHAĆ Osma redovna sjednica

Vlada USK traži pojačanu kontrolu migranata

Traži se da IOM hitno organizuje rad zaštitarskih službi unutar privremenih prihvatnih centara kojima upravljaju

Avaz.ba
14.11.2018 14:44

S današnje sjednice: Pojačati kontrolu

Foto: Pres-služba Vlade USK

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je Prijedlog zaključka o mjerama za koordiniranje i nadzor nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona.

Na temelju razmatranih podataka utvrđenih od Operativne grupe, utvrđeno je da postoji potreba za pojačanim nadzorom migrantskog vala, kontroliranjem priliva ilegalnih migranata kao i njihovog kretanja, stoga Vlada USK daje podršku radu Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona te su doneseni zaključci o mjerama za koordiniranje i nadzor nad migrantskom krizom na području kantona.

Vlada USK zahtijeva od Međunarodne komisije za migracije (IOM), u cilju određivanja kapaciteta Unsko-sanskog kantona za prihvat migranata, da predoči tačan broj osoba koje mogu biti smještene u postojećim privremenim prihvatnim centrima u objektima: Đački dom, hotel "Sedra", "Bira", "Miral" i "Trnovi", te da Vladu USK kontinuirano izvještava o svim promjenama koje se tiču kapaciteta za prihvat migranata. Također, Vlada USK zabranjuje uspostavljanje novih prihvatnih centara, kao i smještaja u privatnim objektima na području USK od međunarodnih organizacija bez prethodno dobivene saglasnosti lokalne vlasti i obavještavanja Operativne grupe.

Traži se da IOM hitno organizira rad zaštitarskih službi unutar privremenih prihvatnih centara kojima upravljaju, te da, u saradnji sa Uredom za strance, uspostavi kućni red za migrante smještene u tim centrima. Vlada USK zahtijeva od IOM-a da, u dogovorenom roku, migrante smještene u hali "Miral" u Velikoj Kladuši zbrine u Prihvatni centar "Ušivak" u Hadžićima.

Od Ministarstva sigurnosti BiH i policijskih agencija svih nivoa vlasti traži se da svako u okviru svoje nadležnosti i dalje vrši pojačanu kontrolu svih prijevoznih sredstava koja idu u pravcu USK, radi kontroliranja priliva migranata u odnosu na raspoložive kapacitete u postojećim privremenim prihvatnim centrima, koji će biti definirani i redovno ažurirani u saradnji sa IOM.

NA VRH