APEL Ujedinjeni narodi izrazili zabrinutost

UN pozvao bh. vlasti da odmah zatvore kamp za migrante na Vučjaku: Pronađite alternativno rješenje!

Vlasti upoznate s činjenicom da je centar lociran u blizini miniranih područja

Fena
17.10.2019 10:31

Migranti u Vučjaku

Foto: Avaz

Ujedinjeni narodi izrazili su zabrinutost nakon prebacivanja migranata i tražitelja azila na područje Vučjaka, apelirajući na nadležne bosanskohercegovačke institucije da traže alternativni smještaji.

U zajedničkoj izjavi UN-a u BiH podsjetili su da na lokalitetu Vučjaka postoje veliki sigurnosni i zdravstveni rizici, a ta lokacije nije u skladu s međunarodnim humanitarnim standardima, zbog čega nije adekvatna za smještanje ljudi.

Ovi nedostaci već su istaknuti u zajedničkoj izjavi tima UN-a 14. juna, koja je data nakon odluke Gradskog vijeća Bihaća da se dislociraju migranti, uključujući i tražitelje azila, koji borave van prihvatnih centara na područje Vučjaka.

Minirano područje

Specijalni izvjestilac UN-a za ljudska prava migranata Felipe Gonzalez Morales istakao je da je ovaj lokalitet apsolutno neprimjeren i nehuman za smještaj ljudskih bića, apelirajući na bh. vlasti da rade na obustavljanju prakse prisilnog dovođenja migranata tamo te iznalaženju alternativne lokacije za smještaj.

Tim UN-a u BiH podržao je ovaj izvještaj specijalnog izvjestioca UN-a i pozivao vlasti da odmah zatvore kamp i osiguraju humaniju lokaciju za smještaj migranata.

- Vlasti su upoznate s činjenicom da je Vučjak lociran u blizini miniranih područja, kao i da postoji velika opasnost od požara i eksplozija zbog mogućeg prisustva metana u tlu. Nije opskrbljen električnom energijom, vodom niti medicinskom njegom te posjeduje veoma mali broj sanitarnih čvorova - podsjećaju iz UN-a u BiH.

Vanredna situacija

Izjava gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića da će Grad Bihać i lokalni Crveni križ obustaviti pružanje pomoći migrantima koji su prisilno premješteni na lokalitet Vučjaka posebno je zabrinjavajuća s obzirom na to da je ta pomoć bila nedovoljna i prije nego što je posljednja grupa migranata tu prebačena.

- Ako se ova odluka provede, a prebacivanje migranata bude nastavljeno, raste i opasnost od moguće vanredne situacije na lokalitetu Vučjaka - upozoravaju iz UN-a.

Stoga UN poziva vlasti u BiH da pojačaju napore i pronađu, što je prije moguće, siguran alternativni smještaj koji će biti u skladu s državnim i međunarodnim zakonima i obavezama, humanitarnom praksom i načelima, a sve to uz zagarantirano poštivanje prava migranata, izbjeglica i tražitelja azila.

Humanitarni standardi

Ovo je također, upozoravaju, nužno kako bi se smanjio i pritisak na lokalno stanovništvo Unsko-sanskog kantona zbog sve većeg broja migranata, tražitelja azila i izbjeglica.

Ujedinjeni narodi u BiH i partneri spremni su odmah aktivirati raspoloživa sredstva da bi pružili podršku vlastima u uspostavljanju novog smještaja u skladu s humanitarnim standardima i/ili povećanju kapaciteta već postojećih mjesta za smještaj. 

U saopćenju napominju da je osiguranje smještaja migrantima u što kraćem roku od ključnog značaja, a to uključuje momentalno prebacivanje migranata koji se trenutno nalaze na lokaciji Vučjak.

Komentari

NA VRH