VIJEĆE MINISTARA

Da će li biti imenovan ekspertski tim za Trgovsku goru

Na dnevnom redu je i informacija sa planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH

A. J. / Srna

Vijeće ministara: Danas i o Nacrtu Zakona vanjskim poslovima

Foto: Arhiv


Vijeće ministara danas bi na sjednici trebalo da, između ostalog, razmatra Nacrt zakona o vanjskim poslovima BiH.

Prema dnevnom redu, ministri bi trebali da razmatraju i Nacrt sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima.

Na dnevnom redu je i Nacrt aneksa Sporazuma Vijeća ministara i Vlade Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prelazu Ljubovija (novi most) - Bratunac (novi most), sa izvještajem o obavljenim pregovorima čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti BiH.

Ministri bi trebali da razmatraju i Nacrt sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - BiH za 2019. godinu između EU, Vlade Srbije i BiH, sa osnovama za zaključivanje ovog sporazuma čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora .

Na sjednici bi trebalo da se nađe i prijedlog odluke o imenovanju ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Planirano je razmatranje i prijedloga odluke o imenovanju pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Na prijedlog Ministarstva pravde BiH, ministri bi trebali da razmatraju i prijedlog odluke o usvajanju revidiranog Akcionog plana za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period od 2019. do 2020. godine i na današnjoj sjednici bi trebao da bude obavljen drugi krug glasanja.

Vijeće ministara trebalo bi da razmatra i prijedlog odluke o formiranju radne grupe za izradu strategije u oblasti migracija i azila i Akcijskog plana za period 2021-2025. godina. Riječ je o novom tekstu koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti.

Na dnevnom redu je i informacija sa planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH.

Ministri bi trebali da razmatraju i ažuriranu analizu realizacije Strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Početak sjednice zakazan je za 10 sati.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na