GLAVNA RASPRAVA

Advokat Vlado Adamović na disciplinskom ročištu Gordani Tadić: OSA je dostavila netačan podatak

Svjedok odbrane, Mato Miletić koji radi u Ministarstvu sigurnosti BiH kao pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu tajnih podataka, govorio je i sigurnosnim provjerama i provedbe Zakona i zaštiti tajnih podataka

A. Č. - M. Aš

Adamović i Tadić

Foto: Avaz


Pred članovima Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a danas je nastavljena glavna rasprava po disciplinskoj tužbi protiv glavne tužiteljice Državnog tužilaštva Gordane Tadić.

Ona se tereti za nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti, odnosno svjesno zanemarivanje obaveze i naloga VSTV-a da se predmeti Tužilaštva raspoređuju u rad tužiocima putem automatskog sistema raspodjele (TCMS) u periodu njenog mandata na funkciji glavnog tužioca.

Svjedok odbrane, Mato Miletić koji radi u Ministarstvu sigurnosti BiH kao pomoćnik ministra u sektoru za zaštitu tajnih podataka, govorio je i sigurnosnim provjerama i provedbe Zakona i zaštiti tajnih podataka. Kako je rekao, riječ je o procesu za čiju je implementaciju potrebno nekoliko godina.

- Do sada su Zakon implementirali Sud BiH i Tužilaštvo Brčko distrikta. Ove dvije pravosudne institucije su dobile certifikaciju. Imamo potpisane sporazume sa Evropskom unijom i NATO-om i rečeno nam je da proces traje oko pet godina. Personalna, fizička, dokumentaciona i informatička sigurnost su četiri segmenta koja su neodvojiva kada su u pitanju sigurnosne provjere – rekao je Miletić.

Insistriala na personalnoj sigurnosti

Glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić-Nadarević tokom postupka insistirala je samo na personalnoj sigurnosti, međutim, Miletić je ponavljao da su ova četiri segmenta neodvojiva.

- Imali smo plan aktivnosti i način na koji bi se te aktivnosti implementirale. Donesena je odluka da se nakon policijskiagencija usmjeri ka tužilačkim i sudskim institucijama. Tada se moglo vidjeti da ćemo imati problema oko tumačenja zakona. Uglavnom raspravljalo se do 2013. godine – govori Miletić.

U tom periodu kada je glavni tužitelj Tužilaštva BiH bio Goran Salihović , kako je rekao Miletić, učinjeni su mali pomaci, a sigurnosne provjere se nisu provodile.

- Od 2016. godine, kada je gospođa Tadić imenovana za glavnu tužiteljicu poduzeto je set mjera kako bi se krenulo u implementaciju Zakona. Tada se krenulo u izradu i aktivno se učestvovalo u izradi dokumenta. Sada mogu reći da smo prije mjesec završili provjere i one su u završnoj fazi – rekao je svjedok.

Tužilaštvo BiH je u završnoj fazi

Advokat tužiteljice Tadić Vlado Adamović upitao je Miletića može li napraviti komparaciju pravosudnih institucija u vezi implementacije ovog Zakona.

- Stalno smo na terenu. Pojedine institucije su tek na početku, a Tužilaštvo BiH je u završnoj fazi – rekao je Miletić.

Koliko je tužilaštvo BiH ispunilo uvjeta, možemo li reći da je to vodeća institucija, pitao je Adamović.

- Ni VSTV nije dobilo certifikaciju, kao ni Tužilaštvo BiH. U vrijeme kada je ministar Selmo Cikotić imao koronu i kada je cijeli ured bio u izolaciji, ja sam vodio Ministarstvo. Dobili smo zadatak iz Brisela da se stepen sigurnosti podigne na viši nivo – rekao je Miletić.

Adamović je pitao da li je evidentirao bilo kakav sigurnosni problem u Tužilaštvu BiH, na što je svjedok rekao da nije.

Sve u mandatu Gorana Salihovića

Prilikom iznošenja materijalnih dokaza, Adamović je istako da se u materijalima navodi da samo Tužilaštvo BiH nije provelo neke mjere.

- Ni ostala tužilaštva nisu, a stiče se samo Tužilaštvo BiH. Dokaze koje je tužiteljica Kurspahić-Nadarević prezentirala, a koje je dobila od OSA-e nisu tačni. Jedino je tačno da OSA ne vrši bezbjedonse provjere. OSA je napisala da samo za Tužilaštvo BiH ne vrši provjere, što nije tačno. OSA je dostavila  netačan podatak da jedino Tužilaštvo nije provelo sigurnosne provjere. To nije tačno. Svjedok je lijepo rekao da osim Suda Bih i Tužilaštva Brčko Distrikta to nije uradila nijedna druga institucija, a oni su naveli samo Tužilaštvo BiH - Provjere nije obavio ni VSTV-u– rekao je Adamović.

I glavna državna tužiteljica danas je prilkom iznošenja dokaza istakla da je Kurspahić-Nadarević često izostavljala da se radi o cirkularnim dopisima prema više tužilaštava.

Više o temi Gordana Tadić

DANAŠNJI DNEVNI AVAZ
Delta soj na granici BiH
NA VRH

Podijeli članak na