8 h
INTERVJU SEDMICE 
9 h
KOLUMNA
9 h
TRAGEDIJA
10 h
PAŽNJA
10 h
PROGNOZA
10 h
NA DANAŠNJI DAN
10 h
BIHAMK
10 h
ŽIVINICE
10 h
BOSANSKA GRADIŠKA
11 h
LIČNOST DANA
11 h
NAJAVA
18 h
RAZGOVOR
20 h
ELITNA PROSTITUCIJA
20 h
ANALIZA
21 h
LIČNOST SEDMICE
21 h
SARAJEVO