CIKBiH: Ovjera kandidatskih lista i obrada prijava za glasanje izvan BiH

Fena
31.07.2018 10:08

Centralna izborna komisija BiH saopćila je da, pored ostalog, u ovom trenutku provode paralelno dvije vrlo važne aktivnosti u izbornom procesu, a to su ovjera kandidatskih lista i obrada prijava birača koji su se registrirali da glasaju izvan BiH. 

Iz CIK-a podsjećaju da je do isteka roka, odnosno do 9. jula, dostavljeno 808 kandidatskih lista s imenima 7.600 kandidata.

Na sjednici održanoj 19. jula Centralna izborna komisija je ovjerila 642 kandidatske liste koje su ispunjavale zakonom propisane uvjete, dok je za 166 kandidatskih lista utvrđeno da imaju nedostatke (zastupljenost spolova nije u skladu sa zakonom, odustajanje od kandidature, kandidat nema prebivalište u izbornoj jedinici za koju se kandidirao i drugo).

Politički subjekti za čije kandidatske liste je utvrđeno da imaju nedostatke obaviješteni su da u roku od pet dana, odnosno do 24. jula do 16 sati otklone te nedostatke.

Iz CIK-a navode da je pri kraju provjera tih naknadno dostavljenih redovnih kandidatskih lista. Planirano je da se na sjednici 2. avgusta nastavi proces ovjere redovnih kandidatskih lista. Nakon toga, do 8. avgusta do 16 sati traje rok za dostavu kompenzacijskih listi.

U skladu s Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za opće izbore u BiH, koji će se održati 7. oktobra ove godine, Centralna izborna komisija BiH će do 23. avgusta objaviti ovjerene kandidatske liste u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja.

Druga značajna aktivnost koju u ovom trenutku provodi Centralna izborna komisija BiH jeste obrada više od 90 hiljada primljenih prijava za registraciju birača izvan BiH.

CIKBiH podsjeća da je rok za prijem tih prijava istekao u ponoć 24. jula. Imajući u vidu činjenicu da su uglavnom sve prijave primljene pred istek roka, konkretno samo posljednjeg dana oko 20 hiljada, bilo je potrebno organizirati rad više timova u dvije smjene i iskoristiti sve kadrovske i tehničke kapacitete da bi ta aktivnost bila završena na vrijeme, odnosno do 23. avgusta.

Do sada je obrađeno oko 47 hiljada prijava, među kojima oko pet hiljada ne ispunjava uvjete za registraciju za glasanje izvan BiH - saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK-a BiH.                                                                                          

NA VRH