NIKAD NIJE KASNO Publikacija Zavoda za statistiku

Najstarijem mladoženji u RS 89 godina, mlada tri godine mlađa

Prosječna starost žena prilikom zaključivanja braka je 28 godina, dok muškarci u prosjeku našto kasnije stupaju u bračnu zajednicu i to s 32 godine

Fena
08.12.2018 15:22

Statistika: Žene žive duže od muškaraca oko šest godina

Foto: Everafter Guid

U Republici Srpskoj (RS) je u prošloj godini broj sklopljenih brakova povećan za 6,5 posto u odnosu na 2016. 

Statistika pokazuje da se u prosjeku na hiljadu stanovnika zaključuje pet novih brakova.

Najstariji mladoženja u 2017. godini imao je 89, a mlada 86 godina, dok je namlađi mladoženja koji je zaključio brak imao 17, a mlada 16 godina.

Prosječna starost žena prilikom zaključivanja braka je 28 godina, dok muškarci u prosjeku našto kasnije stupaju u bračnu zajednicu, i to s 32 godine.

U godišnjoj publikaciji Zavoda za statistiku, koja donosi pokazatelje stanja i promjena ekonomskog i društvenog života u RS, precizira se da ukupan broj umrlih u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu veći za 4,7 posto.

Prosječna starost umrlog lica u RS je 74 godine. U prosjeku, žene žive duže od muškaraca oko šest godina.

Više od polovine umrlih imalo je neke od bolesti sistema krvotoka, a oko jedne petine umre od malignih tumora.

RS još ima problem s natalitetom, pa je ukupan broj živorođenih u 2017. u odnosu na prethodnu godinu manji za 1,2 posto.

NA VRH