CIKBiH Potvrđeni rezultati posrednih izbora i objavljeni u Službenom glasniku

Stvoreni uvjeti za konstituiranje Doma naroda Parlamenta FBiH

Mandat izabranim delegatima počinje teći od danas

Avaz.ba
14.02.2019 10:32

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH - Opći izbori 2018. godine. 

Mandati su dodijeljeni sljedećim delegatima:

Delegati iz reda bošnjačkog naroda:

Hadis Jusić 

Hajrudin Halilović 

Senad Ahmetović 

Fahrudin Skopljak 

Senad Alić 

Dževad Hadžić 

Ramo Isak 

Jasmin Duvnjak 

Jasminko Kapić 

Nijaz Musić 

Elvedin Mušanović 

Alisa Hajdarović 

Zvonko Marić 

Aljoša Čampara 

Samir Suljević 

Jasenko Tufekčić 

Senad Čeljo 

Delegati iz reda hrvatskog naroda:

Anel Šahinović 

Ilija Ilić 

Boris Krešić 

Ivo Tadić 

Edim Fejzić 

Marko Saraf 

Zdenka Džambas 

Ilija Nakić 

Tomislav Martinović 

Damir Džeba 

Iva Raguž 

Marija Iličić 

Zdravko Bešlić 

Tomislav Mandić 

Damir Marjanović 

Ivan Ivić 

Stipan Šarac 

Delegati iz reda srpskog naroda:

Slađan Ilić 

Žarko Vujović 

Mladen Simić 

Daliborka Milović 

Ljubinka Atanasijević 

Vesna Saradžić 

Zora Dujmović 

Smiljana Viteškić 

Igor Stojanović 

Duško Radun 

Goran Broćeta 

Dragana Damjanović 

Velemir Tanović 

Drago Puzigaća 

Delegati iz reda ostalih:

Rasim Kantarević 

Mirela Trepanić 

Sandra Imširović 

Segmedina Srna-Bajramović 

Vibor Handžić 

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravomoćnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom.

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH - Opći izbori 2018. godine objavljena je danas u „Službenom glasniku BiH“ i u skladu sa članom 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas. Odluka sa pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Parlamenta FBiH i na taj način su se stekli uvjeti za konstituiranje Doma naroda PFBiH.

NA VRH