KANTONALNI POREZNI URED

Kasumović je preko svojih predstavnika u "Zenicatransu" proveo više nezakonitih aktivnosti

Pozivamo gradonačelnika, i Upravu JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd Zenica da Poreznoj upravi u roku od dva dana daju pismenu saglasnost da može javno objaviti sve podatke i informacije o poslovanju JKP "Zenicatrans-prevoz putnika“

N. Aj.

Aktuelni gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović

Foto: Arhiv


Nakon konferencije za medije aktualnog gradonačelnika Fuada Kasumovića i njegovih saradnika u prostorijama Grada Zenica, koja je održana 9. novembra, reagirali su iz Kantonalnog poreznog ureda Zenica, poručivši da je "iznesen čitav niz neistina i netačnih informacija u vezi porezno-upravnog postupka solidarne odgovornosti Grada Zenica i gradonačelnika".

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

Prije svega, Porezna uprava nije i nikad neće biti privatna institucija kako to zlonamjerno i neargumentovano iznosi gradonačelnik Grada Zenica. Najbolji dokaz tome jesu rezultati Porezne uprave o naplati javnih prihoda u proteklih pet godina, o čemu su mediji bezbroj puta obavještavali javnost. A brojke najbolje govore, pa je tako od 2015. godine do pojave koronavirusa naplata prihoda u cijeloj Federaciji BiH povećana za više od 1,5 milijardi KM ili za 40 posto. Porezna uprava Federacije BiH nije politička institucija i neće dozvoliti da se preko iste na štetu nepoštivanja zakona prelamaju politički ili lični interesi, a naročito da gradonačelnik Grada Zenica vodi svoju predizbornu kampanju. O navodnom različitom tretmanu poreznih obveznika pozivamo gradonačelnika da svoja saznanja saopšti SIPA-i, MUP-u ZDK, nadležnom tužilaštvu i svim drugim istražnim organima, a ukoliko to ne uradi onda je očigledno da se radi o političkoj kampanji i jeftinim predizbornim trikovima.  

S druge strane, već odavno smo inicirali istragu koju provodi nadležno tužilaštvo i policijske agencije!

Kada je riječ o JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica, gradonačelnik Grada Zenica izvlači iz konteksta i Arhiv čime pokušava sebi dati značaj i staviti se iznad institucija sistema.

  • Autobuska stanica u Zenici

    Autobuska stanica u Zenici

    Foto: Arhiv


Međutim, istina je da je predmet vraćen na ponovni postupak, a ne da je konačno riješen kako to neistinito ističe gradonačelnik Grada Zenica.

Obavještavamo javnost da će Porezna uprava i u ponovnom postupku zauzeti isti stav i ponovo utvrditi solidarnu odgovornost Grada Zenica i gradonačelnika, a kako je to i propisano članom 31. Zakona o Poreznoj upravi FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 07/13, 71/14 i 91/15).

Upravo su Grad Zenica i gradonačelnik, preko svojih predstavnika, koje je delegirao u upravljačke strukture JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica, proveli više nezakonitih aktivnosti kako bi onemogućili Poreznu upravu FBiH u naplati poreznog duga od 4.784.956,00KM, a u koju svrhu je i izvršen nezakoniti prijenos Autobuske stanice na Grad Zenica. Sve je urađeno u cilju izbjegavanja plaćanja poreznih obaveza poreznog dužnika JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ Zenica.

Obavještavamo javnost da u istoj činjeničnoj i pravnoj stvari utvrđivanja solidarne odgovornosti drugog poreznog obveznika postoji pravosnažna presuda Kantonalnog suda u Zenici broj: 04 0 U 000 488 09 U od 26. avgusta 2009. godine, a što je najbolji demanti svih neistina i dokaz da svi koji su učestvovali u nezakonitim radnjama trebaju odgovarati pred zakonom.

Pozivamo gradonačelnika da javnosti objasni kako je svojim radom postigao i efikasnost drugih organa. Naime, javnost treba znati da, prema Izvještaju Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH Ministarstvo finansija FBiH na dan 31. decembra 2019. godine ima 4.615 neriješenih žalbi i da postoje neriješene žalbe još od 2012. godine. Nasuprot ovim žalbama, Gradu Zenica i gradonačelniku je, u odnosu na ove žalbe, ekspresno riješena žalba. Stoga se javnost, a i pravda treba zapitati da li su proradila neka „stara“ prijateljstva i privatne veze koje očigledno najbolje funkcionišu u predizborno vrijeme. Ko i zašto je izašao u susret gradonačelniku i ovako "hitno" riješio žalbu u Ministarstvu finansija FBiH najbolje zna sam gradonačelnik gosp. Fuad Kasumović, pa se javnost treba zapitati da li je ovo dokaz efikasnosti ili privatiziranja institucija. Jer, dok žalbe drugih poreznih obveznika čekaju godinama na rješavanje, očigledno se brzo i u "predizborne svrhe" rješava žalba gradonačelnika Fuada Kasumovića. Iz navedenog je više nego jasno ko privatizira institucije sistema, a ko primjenjuje zakon!  

  • Peroni na autobuskoj stanici u Zenici

    Peroni na autobuskoj stanici u Zenici

    Foto: Arhiv


Gradonačelnik svjesno manipuliše javnost, jer zna da su podaci i informacije o poslovanju JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica i preuzimanju autobuske stanice porezna tajna i da se od strane Porezne uprave ne mogu saopštavati javnosti bez saglasnosti poreznog obveznika, te ovo zakonsko rješenje koristi da u javnosti iznosi neistinu, a istovremeno preko svojih upravljačkih struktura ne dozvoljava Poreznoj upravi da javnosti saopći podatke.

U cilju tačnog informisanja javnosti javno pozivamo gradonačelnika, i Upravu JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" dd Zenica da Poreznoj upravi u roku od dva dana daju pismenu saglasnost da može javno objaviti sve podatke i informacije o poslovanju JKP "Zenicatrans-prevoz putnika“ i preuzimanju autobuske stanice. Nedavanje ove saglasnosti javnost treba shvatiti kao prikrivanje istine.

Porezna uprava za sada, a do prijema pismene saglasnosti javnosti može samo saopćiti da je informaciju o poslovanju JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ dd Zenica i preuzimanju autobuske stanice dostavila nadležnim institucijama koje pozivamo da efikasno i racionalno preduzmu sve aktivnosti iz svoje nadležnosti za sve učesnike, pa i za Poreznu upravu. Nadamo se da će organizovanje press-konferencije pa i ovog saopćenja biti dobar motiv da institucije sistema reaguju i da neće dozvoliti nikome, bez obzira ko bio, da bude iznad zakona.

Pozivamo gradonačelnika, uzimajući u obzir značaj funkcije koju obavlja da javnosti govori istinu, jer to nam svima najviše nedostaje, a Porezna uprava kako Vama tako i svima koji obnašaju javne funkcije stoji na raspolaganju!

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na