STATISTIKA

Naplata poreza i doprinosa u FBiH viša za 10,5 posto

Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH, u junu 2021. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 297,2 miliona KM

E. H.

U junu ove godine ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda iznosio 727,2 miliona KM

Foto: Arhiv


Vlada FBiH prihvatila je mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije BiH za juni 2021. godine i period 1. januar - 30. juni 2021. godine.

Ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda

- U pregledu je navedeno da je u junu ove godine ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi indirektnih i direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosio 727,2 miliona KM, što je za 33,3 posto više u usporedbi sa istim mjesecom prošle godine. Na nivou kumulativa u periodu 1. janura - 30. juna 2021. godine, ukupni prihodi po osnovu ovih kategorija iznosili su 3.826,3 miliona KM i za 10,5 posto su veći u odnosu na isti period prošle godine. Uporedujući s naplatom u prvoj polovini 2019. godine, periodom prije pojave pandemije, ukupno ostvarenje u istom periodu 2021. godini veće je za 3,5 posto ili za 128,8 miliona KM, a pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je skoro kod svake obuhvaćene kategorije prihoda - pojašnjeno je.

Dodaje se da raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u Federaciji BiH, u junu 2021. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 297,2 miliona KM, što je za 57,2 posto više u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Na nivourazini kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 1.365,2 miliona KM i veći su za 11,8 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

Prihodi od indirektnih poreza

- Poredeći šestomjesečne prihode od indirektnih poreza u ovoj godini s prvih šest mjeseci 2019. godine bilježi se pozitivan trend s rastom od dva posto. Kada je riječ o prihodima od direktnih poreza, ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji FBiH u junu 2021. godine iznosili su 28,9 miliona KM i veći su za 8,5 posto u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Na nivou kumulativa, u prvoj polovini 2021. godine ukupno naplaćeni prihodi po ovoj osnovi iznosili su 212,3 miliona KM i veći su za 14,7 posto. Prihodi od poreza na dohodak u junu 2021. godine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 38,9 miliona KM i veći su za 18,1 posto u odnosu na isti mjesec 2020. godine. Na razini kumulativa, ovi prihodi iznose 227,6 miliona KM i u usporedbi sa istim periodom 2020. godine veći su za 12,3 posto - naglašeno je.

Dodaje se da ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u junu 2021. godine iznosila je 336,3 miliona KM i veća je za 23,4 posto u poređenju s junom prošle godine. Na nivou kumulativa, ukupno naplaćeni doprinosi za prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 1.868,7 miliona KM i veći su za 9,2 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

- U poređenju sa ostvarenjem iz istog perioda 2019. godine kumulativna naplata doprinosa u ovoj godini veća je za 4,7 posto - naveli su ioz Vlade FBiH.

Više o:

Vlada FBiH Prihodi
NA VRH

Podijeli članak na