BEOGRAD

Okončan sastanak glavnih tužilaca Srbije i BiH: Čeka se prijedlog Višeg suda o ustupanju predmeta Vranj Tužilaštvu BiH

Dogovoreno je da će oba tužiteljstva skupa pregledati sve predmete i razmjeniti sve neophodne informacije, kako bi oštećeni bili sigurni da će predmeti biti riješeni na profesionalan način, bez obzira u kojoj zemlji se postupak vodi

N. Aj.

Okončan sastanak u Beogradu

Foto: Tužilaštvo BiH


U Repuličkom javnom tužilaštvu Republike Srbije, održan je sastanak glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordane Tadić sa saradnicima, javne tužiteljice Repubile Srbije Zagorke Dolovac i Tužiteljice za ratne zločine Republike Srbije Snežane Stanojković.

Tužiteljica za ratne zločine Republike Srbije Snežana Stanojković upoznala je glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić i delegaciju Bosne i Hercegovine da je Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije podiglo optužnicu br KTO-5/21 protiv osumnjičenog Edina Vranja, zbog kaznenog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz članka 144. KZ SRJ.

  • Edin Vranj

    Edin Vranj

    Foto: Avaz


Na temelju propisa kojima se regulira regionalna saradnja između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, Tužilaštvo za ratne zločine će podnijeti prijedlog Višem sudu u Beogradu Odjeljenju za ratne zločine, za ustupanje kaznenog gonjenja u navedenom predmetu pravosudnim organima Bosne i Hercegovine.

S obzirom da se radi o pritvorskom predmetu očekuje se žurno postupanje Višeg suda u Beogradu.

Ovaj događaj predstavlja veliki iskorak u saradnji u predmetima ratnih zločina između Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije.

  • Okončan sastanak u Beogradu

    Okončan sastanak u Beogradu

    Foto: Tužilaštvo BiH


Na sastanku je razgovarano o unapređenju regionalne saradnje u svim predmetima, a naročito predmetima ratnih zločina. Dogovoreno je da će oba tužiteljstva skupa pregledati sve predmete i razmjeniti sve neophodne informacije, kako bi oštećeni bili sigurni da će predmeti biti riješeni na profesionalan način, bez obzira u kojoj zemlji se postupak vodi.

Ovakav način rada, kao i regionalnu saradnju u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, je podržao i glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MRMKS) Serž Bramerc (Serge Brammertz) na posljednjoj regionalnoj konferenciji održanoj u Beogradu 20. i 21. septembra 2021. godine.

NA VRH

Podijeli članak na