OPASNOSTI

U KS 1.097 zgrada i dalje ima ratne ožiljke

Etažni vlasnici su suvlasnici zajedničkih dijelova zgrade, a samim tim i fasada, iz čega proizlazi i odgovornost za njihovo održavanje u projektiranom stanju ili eventualnom poboljšanju, kaže Hadžiahmetović

N. Ć.

Oštećena fasada u ulici Ćemerlina

Foto: N. Ćorović


Na području Kantona Sarajevo, prema podacima Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša, a koje su dobili od općina i upravnika stambenih objekata, postoji 1.097 zgrada koje imaju oštećenja koja su posljedica ratnih dejstava u periodu 1992.-1995. godina.

S obzirom na to da kao takve predstavljaju pravu opasnost za prolaznike, nametnulo se pitanje u čijoj je nadležnosti obnova razrušenih fasada.

Program sanacije

- Etažni vlasnici su suvlasnici zajedničkih dijelova zgrada, a samim tim i fasada, iz čega proizlazi i odgovornost za njihovo održavanje u projektiranom stanju ili eventualnom poboljšanju. Ministarstvo je do 2016. godine imalo program sanacije fasada kroz koji je saniran određeni broj fasada, a od 2007. godine ima programe za povećanje energetske efikasnosti na objektima kolektivnog stanovanja, kojim se, osim povećanja energetske efikasnosti, sanira oštećena fasada - rečeno nam je iz Ministarstva na čijem čelu je Enver Hadžiahmetović.

Kako je istaknuto, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo - „Model EE“, koji obuhvata objekte individualnog i kolektivnog stanovanja, jer u vlasničkom smislu imaju isti status.

Izvođenje radova

- Kroz ovaj model je etažnim vlasnicima osigurano sufinansiranje radova u iznosu od 45 posto, a sredstva osiguravaju Kanton, Grad Sarajevo (za gradske općine) i općine za objekte sa svog područja. Također, Kanton finansira izradu detaljnog energetskog audita, projektne dokumentacije, nadzor nad izvođenjem radova i subvencionira kamatu u iznosu od tri posto kod partnerskih banaka - kazali su iz Ministarstva.

Nezainteresirani za obnovu

Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo propisano je da je vlasnik građevine dužan održavati građevinu na način da se u predviđenom vremenu njenog trajanja očuvaju tehnička svojstva bitna za građevinu, pa su shodno tome etažni vlasnici dužni održavati i fasadu.

No, mnogi etažni vlasnici nisu zainteresirani za obnovu, a takve zgrade predstavljaju pravu opasnost.

Prethodnog vikenda zabilježeno je obrušavanje fasade sa zgrade koja se nalazi na uglu Trga fra Grge Martića i ulice Ferhadija, usljed kojeg, na svu sreću, nije bilo većih posljedica. 

NA VRH

Podijeli članak na