EKONOMIJA Privremena suspenzija

VTKBiH pozvala privrednike da dostave prijedloge o smanjenju carinskih stopa

Nastoje se proširiti liste

Avaz.ba
08.04.2019 13:13

Vanjskotrgovinska komora BiH

Foto: Arhiv

Vanjskotrgovinska komora BiH obavijestila je privrednike da, u saradnji sa privrednim komorama Republike Srpske i Federacije BiH, priprema prijedlog za produženje, izmjene i dopune odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe za 2020. godinu.

Privrednicima je upućen poziv da do ponedjeljka, 22. aprila, dostave prijedloge tarifnih brojeva sirovina i materijala koje koriste u procesu vlastite proizvodnje, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

- Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja, odnosno zemalja sa kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume, uvozite određenu sirovinu ili repromaterijal, a da istovremeno u BiH ne postoji proizvodnja takve sirovine ili materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope - navodi se u pozivu Komore.

Komentari

NA VRH